Matrisen och seglingen

Det finns många paralleller mellan kappsegling och Matrisens verksamhet. Matrisen möter konkurrens och motkrafter inom redovisning, lönehantering och rådgivning precis som i all idrott. Matrisens Farr 30 och seglingssatsningen syftar bland annat till att visa att vi har ambitioner att vara med och tävla och mäta våra krafter inom vårt arbetsområde samt i en komplex och svår sport som segling.
Matrisen och seglingen

För att uppnå resultat i segling är teamet en av de viktigaste grundstenarna, något som är direkt applicerbart även på vår egen konsultorganisation. Resultaten avgörs av summan av teamets insatser tillsammans med rätt förutsättningar, tekniska och andra. Det är samma på Matrisen-båten som på Matrisen. Kappseglingen utgör en vägvisare i detta. Dessutom ger båten en ökad kännedom om företaget, stolthet internt och är en extern ambassadör som visar att vi vill och har ambitioner.

För Matrisen är vår seglingssatsning i Farr 30 en integrerad del av vår marknadsföring och vårt varumärkesbyggande. Vi tror att vi i och med seglingen når rätt målgrupp och att kännedomen om företaget får sig en skjuts.

Vår erfarenhet är att de kunder som förstår sina siffror och nyckeltal och vet var man står ekonomiskt erhåller trygghet och möjlighet att planera för framtiden. De tar medvetna och väl underbyggda beslut när de utvecklar sin affär. Har kan man dra en tydlig parallell till dagens kappsegling där vår framgång har kommit genom kontroll över värden och nyckeltal (siffror) på polardiagram, vädersystem, vindhastigheter, vindriktningar, strömmar, vinklar etc. Vi arbetar på samma sätt inom seglingen som när det gäller kommunikationen av ekonomisk information till våra kundföretag.

Följ Matrisens seglingssatsning på Facebook.

Kontroll ger beslutskraft!"

                    Robert Szabó, vd Matrisen, skeppare Matrisen-båten.